Waayahay! Boggaas lama helin.

Waxay umuuqataa inaan waxba laga helin meeshan. Waxaa laga yaabaa inaad isku daydo raadinta?