Nidaamka Kululaynta Soo noqnoqoshada Soo noqnoqda ee Superaudio

=